Medlemmer

Sopraner

Berthe Mollan
Ingrid Eide Holen
Ingrid Olufsen Stålby
Jorid Kvalvik
Kristin O. Mellingsæther
Sølvi Dahle
Bodil Slørdal
Hanne Grete Jensen
Trine Marie Larsen
Emilie Gynnild
Heid Oddrun Jensen

Alter

Anne Grethe Valstad
Ingunn Amdal
Ingunn Morset
Sissel Grande
Siv Nordby Steinland
Anne Snarud
Ingvild Kinn Ekroll
Gunhild Ingdal

Tenorer

Jørn O. Johnsen
Odd Atle Tveit
Øivind Husby
Åge Røe
Torstein Fornes
Richard Persson
Emil Olsen

Basser

Arne Trædal
Svein Rune Wik
Hans Marius Eikseth
Sven Egil Nørsett
Geir Mardal
Helge Lund Kolstad
Walter Slørdal