Velkommen til Ad Libitum!

Bjørn Borge er korets dirigent.

Tilbud til sangere under 30 år: Første halvår gratis kontingent, deretter halv kontingent. Mulighet for å søke om støtte til turer/samlinger.