Velkommen til Ad Libitum!

Når stemmer skaper bånd
Ad Libitum har engasjert Svetlana Krstic Aksnes som ny dirigent. 

15. desember har vi vår første konsert sammen. Kom og hør oss.