Velkommen til Ad Libitum!

Når stemmer skaper bånd
Ad Libitum har engasjert Svetlana Krstic Aksnes som ny dirigent.