Dirigent

Bjørn Borge

Bjørn Borge startet som reservedirigent i Ad Libitum i forbindelse med korets reise til Calella høsten 2016. Fra 01.11.16 har han fungert som korets vikar med en andel på 50 %. Fra 01.02.17 er han engasjert som korets hoveddirigent.

Bjørn Borge er utdannet kordirigent med diplomeksamen fra Norges musikkhøgskole, samt kantor og musikkpedagog fra Trøndelag musikkonservatorium. Han er i tillegg dirigent for koret Cantilena. Tidligere har han vært kantor i Gildeskål, i Heimdal kirke, samt fungerende domkantor i Nidarosdomen. Av andre kor som han har dirigert kan nevnes Norske kammersangere, Orklang, Leinstrand songlag, Trønderkor, Heimdal kirkekor, Nidaros domkor og Nidarosdomens oratoriekor.