Konserter

Vårkonsert

28/5-2019, Eysteinsalen, Erkebispegården.

Repertoar er ikke bestemt.

 

Konsert med konkurranserepertoar

12/6-2019, Metodistkirka.

Konkurranserepertoar.