Bilder av koret

Trondheim 2014 – Foto: Øyvind Blomstereng

Trondheim 2014 – Foto: Hanne Eilin Bilden, Shutter UB

Trondheim 2014 – Foto: Hanne Eilin Bilden, Shutter UB

Trondheim 2014 – Foto: Hanne Eilin Bilden, Shutter UB

Trondheim 2014 – Foto: Hanne Eilin Bilden, Shutter UB

Trondheim 2014 – Foto: Hanne Eilin Bilden, Shutter UB

Trondheim 2013

Krakow 2011

Vår Frue kirke 2010

Brønnøysund 2010